BMW Final Drive Input Shaft Seal Socket - E70 / E90 / E91 / E92

DM11-A1650 

Designed for holding the input shaft on the final drive when replacing the seal.

Models: E70 / E71 / E72 / E82 / E84 / E90 / E91 / E92 / E93 / F12 / F13 / F20 / F25 

OEM: 83300495553 (335060) 

 

Lease Time: 5 Days